Bij mijn bijenkar is een bijenshowkast gebouwd, een z.g.n. Klotzbeute voor het huisvestigen van zwerm. De boomstam is geschonken door de gemeente Enschede,  Stadswerkers Oost. Het zaagwerk en het plaatsen m.b.v. een kraan is gerealiseerd door dhr. Bert Schurink, hartelijk dank hiervoor.

De geschiedenis van een Bijenkast.

De vroegste aanwijzingen voor het bestaan van Klotzbeuten dateren rond 3000 jaar voor onze jaartelling. Klotzbeuten behoorden daarmee bij de eerste transporteerbare bijen-behuizingen, en werd tot aan het Oeralgebergte gebruikt.

Honingjagers destijds, hakken een ruimte van ongeveer 40 liter in een boom, maar pas nadat er werd overgegaan op het uithakken van een transporteerbaar stuk boom van ongeveer 1 meter kunnen we spreken van de Klotzbeute. Een klotzbeute is dus een stuk boomstam dat is uitgehold en waarin aan de voorkant een vlieggat voor de bijen zit. De oudste bouwvormen waren alleen van boven of van onder toegankelijk, de latere klotzbeuten hadden aan de achterkant een toegang, een deur of een klep.

Met de Klotzbeute hoefden de Europese honingjagers niet meer te zoeken, ze konden nu dichter bij huis bijen houden.

De naam Klotzbeute is Duits. Beute betekent in het Duits zoiets als bijenbehuizing. De Nederlandse versie van een Klotzbeute heet bijenklos.

Hieronder vindt u de voortgang van de bouw hiervan. Wij streven ervoor dat alles klaar is bij de opendag 23 juni 2024.

Tot de 2e helft van 2023 stond een dode boom langs de broekheenseweg in Glanerbrug.

November 2023 was het zover, de dode boom werd omgezaagd door de medewerkers van Stadswerkers Oost van de gemeente Enschede. Eerst werden de grote takken weg gezaagd.

Na het verwijderen van de grote takken werd vakkundig de voet ingezaagd zodat de boom de naar goede kant zal vallen.

Met behulp van een kraan werd de stam voorzichtig neergelegd, om verdere schade aan het wegdek te voorkomen.

Door het natte weer kon de stam niet eerder worden verplaatst, naar de oorspronkelijke plek, dan in begin Februari 2024.

Bert Schurink zaagt vakkundig enkele schijven van de stam, deze zijn bedoeld voor het creeren van dak op de kast.

Na een aantal uren, passen, meten en zagen zijn de schijven eraf.

Het deel van de deur is er al af, de contoren van de holle ruimte is al zichtbaar.

Door middel van een kraan is de stam rechtop gezet en in de grond geplaatst.

Het resultaat mag er zijn.